Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Przetargi / oferty
TECHNOLOG ŻYWNOŚCI
Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku TECHNOLOG ŻYWNOŚCI
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCY NA WYBRANYCH RYNKACH

 

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCY
NA WYBRANYCH RYNKACH

 

Firma AGRO SMAK JAJECZNIK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
AGRO-SMAK JAJECZNIK i SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów, w tym innowacyjnego RFT SYSTEM” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Pobierz pełną treść 

 


  Copyright © Agro-Smak
  Polityka jakości
 

Realizacja www.telvicom.info