Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Polityka jakości

Celem firmy AGRO-SMAK z siedzibą w Dębe – Kolonia gm. Opatówek jest produkcja i sprzedaż wysokiej, powtarzalnej jakości autentycznych zestawów przypraw, dodatków do żywności, aromatów i substancji pomagających w przetwarzaniu dla zakładów przemysłu mięsnego, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i klientów. 

Markę organizacji wyróżnia wiedza i doświadczenie, a także zaangażowanie w rzetelną pracę na rzecz indywidualnych rozwiązań oferowanych klientom.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodnego z wymaganiami BRC Global Standard For Food Safety, ma na celu dalszy wzrost zaufania klientów, poszerzenie rynków zbytu, poprawę efektywności organizacji oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej organizacji zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do dostarczenia autentycznych wyrobów spełniających wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego, które zapewniamy poprzez analizowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz monitorowanie krytycznych punktów kontroli i operacyjnych programów warunków wstępnych - od przyjęcia wyrobu do dostarczania do klienta.

Politykę bezpieczeństwa żywności zamierzamy realizować poprzez wytyczenie następujących celów strategicznych, których realizację będziemy nadzorować w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu bezpieczeństwa żywności:
  • Wzrost wielkości sprzedaży i rozszerzenie asortymentów
  • Dostosowanie asortymentów do potrzeb klienta
  • Doskonalenie obsługi klienta
  • Stałe, systematyczne podwyższanie kwalifikacji pracowników
  • Minimalizacja niezgodności wyrobów i reklamacji klientów
  • Doskonalenie reżimu sanitarno-higienicznego
  • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Włączenie pracowników w realizację Kultury Bezpieczeństwa Żywności

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę bezpieczeństwa żywności i osiągnąć wytyczone cele.
 
  Copyright © Agro-Smak
  Polityka jakości
 

Realizacja www.telvicom.info