Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Polityka jakości
There are no translations available.


Celem firmy AGRO-SMAK  z siedzibą w  Dębe – Kolonia gm. Opatówek  jest produkcja i sprzedaż wysokiej, powtarzalnej jakości zestawów przypraw, dodatków do żywności, aromatów  i substancji pomagających w przetwarzaniu dla zakładów przemysłu mięsnego, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i klientów.

Markę organizacji wyróżnia wiedza i doświadczenie, a także zaangażowanie w rzetelną pracę na rzecz indywidualnych rozwiązań oferowanych klientom.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy BRC Global Standard For Food Safety, ma na celu dalszy wzrost zaufania klientów, poszerzenie rynków zbytu, poprawę efektywności organizacji oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej organizacji zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do dostarczenia wyrobów spełniających wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego, które zapewniamy poprzez analizowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz monitorowanie krytycznych punktów kontroli i operacyjnych programów warunków wstępnych - od przyjęcia wyrobu do dostarczania do klienta. 

Politykę bezpieczeństwa żywności zamierzamy realizować poprzez wytyczenie następujących celów strategicznych, których realizację będziemy nadzorować w trakcie audytów wewnętrznych oraz przeglądów systemu bezpieczeństwa żywności:

  • Wzrost wielkości sprzedaży  i rozszerzenie asortymentów
  • Dostosowanie asortymentów do potrzeb klienta 
  • Doskonalenie obsługi klienta
  • Stałe, systematyczne podwyższanie kwalifikacji  pracowników
  • Minimalizacja niezgodności wyrobów i reklamacji klientów 
  • Doskonalenie  reżimu sanitarno-higienicznego
  • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę bezpieczeństwa żywności i osiągnąć wytyczone cele. 
 
  Copyright © Agro-Smak
  Polityka jakości
 

Realizacja www.telvicom.info