Polish (Poland)English (United Kingdom)
 

Laboratorium

Laboratorium

Firma AGRO-SMAK od początku swojego istnienia szczególny nacisk kładzie na zapewnienie najwyższej jakości swoich produktów.

W celu potwierdzenia dbałości o jakość produkowanych mieszanek przyprawowych i środków funkcjonalnych postanowiliśmy jako pierwsza firma w Polsce w tej branży wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności EN ISO 22000. W październiku 2006 roku firma AGRO-SMAK poddała się audytowi zewnętrznemu w jednostce certyfikującej i miesiąc później otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie EN ISO 22000. 
Jednakże coraz większe standardy i wymagania systemowe Klientów (w tym sieci handlowych) zmusiły nas do zmiany systemu zarządzania jakością z EN-ISO 22000 na BRC 7. Certyfikat otrzymaliśmy 15 sierpnia 2016 roku.

W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych mieszanek każdego dnia podejmujemy działania, z których najważniejsze to:

  • badanie jakości mikrobiologicznej surowców już na etapie przyjęcia towarów,
  • badanie jakości funkcjonalnej surowców,
  • badanie jakości mikrobiologicznej i funkcjonalnej wyrobów gotowych,
  • monitorowanie jakości produktów podczas przechowywania

 

Produkcja

Produkcja

Ciągle poszerzamy nasz asortyment, udoskonalamy technologie i linie produkcyjne, zakupując maszyny najnowocześniejszej generacji.

Wszystkie mieszanki przyprawowe powstające w naszych pracowniach przed wdrożeniem są testowane w skali półtechnicznej.

Stałe monitorowanie procesu produkcji, między innymi poprzez system zapewniania kontrolowanej temperatury i wilgotności na halach produkcyjnych oraz kontrolę ewentualnych zanieczyszczeń opiłkami lub częściami metali poprzez detekcję wszystkich wyrobów gotowych, wyklucza możliwość popełnienia błędu podczas produkcji.

 

 

 

 

 

 
  Copyright © Agro-Smak
  Polityka jakości
 

Realizacja www.telvicom.info